Редакційна політика

Ці Правила користування сайтом міста Шепетівка (надалі іменуються Правила) регулюють відносини щодо користування WEB-сайтом у мережі Інтернет з адресою https://shepcity.com.ua/

Реєстрація будь-якої особи на Сайті міста Шепетівка, користування особою (в т.ч. які не пройшли процедуру реєстрації) будь-якими сервісами та / або послугами на Сайті міста Шепетівка, а також розміщення будь-якої інформації, фотографій, оголошень, коментарів на Сайті міста Шепетівка є підтвердженням згоди такого Користувача з цими Правилами і обов'язковими умовами їх дотримання у повному обсязі. Правила можуть бути змінені Компанією без будь-якого спеціального повідомлення Користувача.

Користувач розуміє і приймає, що він несе повну відповідальність як за текст своїх повідомлень, так і за всю інформацію, дані, оголошення, програми, музику, звуки, фотографії, графіку, відео, повідомлення та інші матеріали (далі «матеріали»), публічно опубліковані або передані в приватному порядку на Сайті міста Шепетівка. Користувач розуміє, що використовуючи Сайт міста Шепетівка, Користувач може побачити матеріали, які є образливими, негідними або спірними.

Користувач Сайту міста Шепетівка зобов'язується поважати права третіх осіб, дотримуватися сталих традицій та етику мережі Інтернет, не зловживати можливостями Сайту міста Шепетівка з цілями, що суперечать нормам моралі і моральності. При розміщенні на Сайті міста Шепетівка будь-яких пропозицій, у тому числі оголошень про операції з нерухомістю, Користувач вказує ціну винятково в гривні. (або її еквіваленті - Авто, Нерухомість)

Користувач при виборі логіна зобов'язується не використовувати назви територій і населених пунктів (у тому числі, але не виключно: назви країн, областей, міст, селищ, сіл), а також співзвучні їм назви.

Користувач погоджується не використовувати Сайт міста Шепетівка для:

 • розміщення, передачі або будь-якого іншого способу публікації матеріалів, які є незаконними, шкідливими, загрозливими, такими, що ображають моральність, є наклепами, такими, що порушують авторські права, пропагують ненависть і / або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, соціальною ознаками;
 • порушення прав неповнолітніх осіб та / або заподіяння їм шкоди в будь-якій формі;
 • утиски прав меншин;
 • видачі себе за іншу людину або представника організації і / або співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників Компанії, за модераторів форумів, за власника Компанії, а також введення в оману щодо зовнішнього вигляду, властивостей і характеристик будь-яких суб'єктів або об'єктів;
 • розміщення, передачі або будь-якого іншого способу публікації матеріалів, які є недостовірними, котрі Користувач не має права робити доступними за законом або згідно яким-небудь контрактним відносинам;
 • розміщення, передачі або будь-якого іншого способу публікації матеріалів, які дотичні до будь-якого патенту, торгову марку, комерційну таємницю, копірайт або інші права власності та / або авторські і суміжні з ним права третьої сторони;
 • розміщення, передачі або будь-якого іншого способу публікації дозволеної спеціальним чином рекламної інформації, спаму, схем «пірамід», «листів щастя»;
 • завантаження, відправки, передачі або будь-якого іншого способу публікації якихось матеріалів, що містять віруси або інші комп'ютерні коди, файли або програми, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів і програми для їх генерації, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернеті, а також розміщення посилань на вищезгадану інформацію;
 • навмисного або випадкового порушення будь-яких застосовних місцевих, державних або міжнародних законів;
 • відправки, передачі електронних листів в чиюсь адресу, що містять грубі та образливі вирази і пропозиції;
 • відправки, передачі електронних листів, що містять матеріали порнографічного характеру.

Компанія залишає за собою право:

 • у випадку, якщо Користувачем при розміщенні на Сайті міста Шепетівка будь-яких пропозицій, у тому числі оголошень про операції з нерухомістю, з зазначенням ціни, вираженої в будь-якій грошовій одиниці, відмінної від гривні, Компанія має право без попередження Користувача самостійно коригувати та приводити пропозиції

Користувача в відповідність чинному законодавству України;

 •  модифікувати Сайт міста Шепетівка на свій розсуд
 •  надавати платні і безкоштовні послуги Користувачам (далі - «Послуги»);
 •  вносити зміни в дані Правила у односторонньому порядку;
 • змінювати вартість і види Послуг, терміни їх дії;
 • редагувати або видаляти матеріали, опубліковані Користувачем на Сайті міста Шепетівка, якщо вони не відповідають умовам даних Правил, завдають шкоди Компанії або третім особам;
 • обробляти персональні дані Користувача, а також використовувати матеріали, опубліковані Користувачем на Сайті міста Шепетівка і що знаходяться у відкритому доступі, зокрема, з метою розробки рекламних матеріалів, розміщення матеріалів на сайтах партнерів Компанії;
 • передавати права, отримані від Користувача за цими Правилами, третім особам в цілях виконання цих Правил без додаткової згоди Користувача;
 • у випадку, якщо Користувачем не використовується його особистий кабінет на Сайті міста Шепетівка протягом 6 місяців, то Компанія має право видалити акаунт Користувача без попередження;
 • у випадку, якщо Користувачем допускаються порушення цих Правил або якщо на Користувача надійшло більше однієї скарги від інших Користувачів, то Компанія має право заблокувати обліковий запис Користувача до з'ясування обставин.
      

У разі надходження скарги від Користувача на недобросовісні дії іншого Користувача, в тому числі: розміщення недобросовісної (недостовірної) інформації, порушення авторських прав третіх осіб чи інші дії іншого Користувача, які порушують ці Правила, Компанія, з метою усунення порушення, має право:

 • за згодою Користувача, передати докази правомірності його скарги, її джерело, а також іншу інформацію, іншому Користувачеві, на якого надійшла скарга;
 • видаляти анонімні коментарі та повідомлення.
   

Компанія зобов'язується всіляко сприяти розміщенню на Сайті міста Шепетівка достовірної та актуальної інформації. Компанія забезпечує таємницю повідомлень і дотримання конфіденційності інформації про Користувачів Сайту міста Шепетівка, за винятком випадків, передбачених законодавством України. Компанія не може гарантувати правильність, точність, детальність або повноту інформації, розміщеної на Сайті міста Шепетівка третіми особами. У зв'язку з цим Користувач підтверджує свою згоду з тим, що Компанія не несе будь-якої відповідальності

 • за будь-які порушення роботи Сайту міста Шепетівка;
 • за будь-які помилки в роботі Сайту міста Шепетівка;
 • за будь прямий або непрямий збиток незалежно від його природи, походження, наслідків та причин, що викликали його.

Сюди входять витрати на придбання об'єктів через Сайт міста Шепетівка, втрата прибутку, клієнтів або даних і будь-які інші матеріальні втрати, понесені внаслідок відвідування цього Сайту або неможливості його відвідин, а також внаслідок довіри до будь-якої інформації, прямо або побічно отриманою на цьому Сайті міста Шепетівка;
    

 • за заподіяння шкоди, збитку, втрату інформації або за спричинення будь-яких інших збитків будь-якими особами, які виникли при користуванні сервісом Сайту міста Шепетівка, у тому числі з використанням мобільних засобів зв'язку та інших засобів телекомунікацій;
 • за порушення Користувачем авторських і інших прав третіх осіб шляхом опублікування матеріалів, невідповідних чинному законодавству (в тому числі авторському), доданих Користувачем на Сайт міста Шепетівка або переданих їм Компанії іншим способом.

Користувач, користуючись Послугами Компанії, зобов'язується дотримуватися цих Правил, чинного законодавства, а також додаткових вимог, необхідних для надання Користувачеві позначених Послуг. У разі допущення Користувачем будь-яких порушень (у тому числі, але не виключно: розміщення на Сайті міста Шепетівка недостовірної інформації), а також невиконання рекомендацій Компанії про усунення таких порушень протягом двох календарних днів з моменту отримання таких рекомендацій, Компанія має право припинити надання таких послуг Користувачеві, видалити із Сайту міста Шепетівка його невідповідну інформацію, а грошові кошти, сплачені Користувачем за дані Послуги, не повертати. Рекомендації Компанії відносно усунення допущених порушень передаються Користувачеві, що допустив таке порушення, в телефонному режимі та / або шляхом направлення листа в електронній формі на адресу, вказану Користувачем при реєстрації.
    

З метою реєстрації на Сайті міста Шепетівка і подальшого використання його сервісів, Користувач надає Компанії право використовувати, зберігати та обробляти свої персональні дані згідно з чинним законодавством України, не обмежуючись терміном дії виниклих правовідносин, а також надає Компанії право не повідомляти Користувача про подальшій обробці таких персональних даних.
    

Сайт міста Шепетівка, а також програмне забезпечення, що використовується у зв'язку з ним, можуть містити конфіденційну інформацію і / або інформацію, захищену чинним законодавством про інтелектуальну власність. Зокрема, товарні знаки, корисні моделі, креслення, винаходи, промислові зразки та документи, представлені на Сайті міста Шепетівка, а також кожний з елементів, створених для Сайту міста Шепетівка, захищені законодавством про інтелектуальну власність. Компанія не надає ніяких ліцензій або прав, окрім права на наведення довідок на Сайті міста Шепетівка. Будь-яке відтворення або використання копій документів, представлених на Сайті міста Шепетівка, строго заборонено, крім тих випадків, коли документи відтворюються або копіюються виключно в цілях інформації, для особистого і приватного використання, або коли відтворення або копіювання проводиться із спеціального дозволу Компанії. Забороняється копіювати програмне забезпечення, модифікувати його, створювати похідні роботи, змінювати його концепцію або компонування - або намагатися яким би це не було чином виявити початковий код (окрім тих випадків, коли це дозволено законом) або продати, передати, субліцензувати, змінити або переуступати право власності на програмне забезпечення. Також забороняється модифікування програмного забезпечення або використання модифікованого програмного забезпечення, зокрема, але не тільки з метою отримання неправомочного доступу до служби або для доступу на Сайт міста Шепетівка через інший інтерфейс, ніж той, який передбачений Компанією.
    У випадку, якщо Користувач порушує ці Правила, права третіх осіб та / або чинне законодавство, тим самим завдаючи яку-небудь шкоду Компанії, такий Користувач зобов'язаний відшкодувати Компанії заподіяну шкоду в повному обсязі за першою вимогою Компанії.

З повагою,
адміністрація сайту
shepcity.com.ua!

Правила розділу Оголошення
Правила публікації оголошень