09:30, 17 квітня 2023 р.

На Хмельниччині горіла церква

На Хмельниччині горіла церква

У Кра­си­лівсь­кій тер­гро­ма­ді на­пе­ре­дод­ні Ве­ли­код­ня над­зви­чай­ни­ки вря­ту­ва­ли від зни­щен­ня вог­нем куль­то­ву спо­ру­ду.

15 квіт­ня о 20:30 до Служ­би по­ря­тун­ку «101» на­дій­шло по­ві­дом­лення про по­же­жу куль­то­вої спо­ру­ди в с. Че­пе­лів­ка Кра­си­лівсь­кої тер­гро­ма­ди, що на Хмель­нич­чи­ні.

На міс­ці по­дії над­зви­чай­ни­ки вста­но­ви­ли, що го­рить ко­тель­ня цер­кви та іс­нує ймо­вір­ність по­ши­рен­ня вог­ню на всю пло­щу бу­дів­лі. Вог­не­бор­ці не зво­лі­ка­ючи роз­по­ча­ли га­сін­ня. Зав­дя­ки опе­ра­тив­ним та про­фе­сій­ним ді­ям ря­ту­валь­ни­ків, цер­кву Вря­то­ва­но від зни­щен­ня вог­нем. Зай­ман­ня ло­ка­лі­зо­ва­но та лік­ві­до­ва­но у най­ко­рот­ші тер­мі­ни на пло­щі 8 кв.м.

Ймо­вір­на при­чи­на зай­ман­ня по­ру­шен­ня пра­вил по­жеж­ної без­пе­ки під час екс­плу­ата­ції теп­ло­ге­не­ру­ючих ус­та­но­вок. Трав­мо­ва­них та за­гиб­лих на міс­ці по­дії не бу­ло.

Від ДСНС на по­же­жі пра­цю­ва­ли 2 оди­ни­ці по­жеж­но-ря­ту­валь­ної тех­ні­ки, 6 ря­ту­валь­ни­ків, а та­кож опе­ра­тив­на гру­па Го­лов­но­го уп­равлін­ня ДСНС Ук­ра­їни у Хмель­ницькій об­ласті.

На Хмельниччині горіла церква, фото-1
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#пожежа
live comments feed...